ISSN

0974-4150 (Online)
0974-4169 (Print)


Author(s): Rupali Kirtawade, Pallavi Salve, Chhotaram Seervi, Kiran Patil, Anita Kulkarni, Pandurang Dhabale

Email(s): rupalikalp123@rediffmail.com

DOI: Not Available

Address: Rupali Kirtawade*, Pallavi Salve, Chhotaram Seervi, Kiran Patil, Anita Kulkarni and Pandurang Dhabale
Govt. College of Pharmacy, Karad- 415 124, (Satara), Maharashtra, India
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 3,      Issue - 4,     Year - 2010


Cite this article:
Rupali Kirtawade, Pallavi Salve, Chhotaram Seervi, Kiran Patil, Anita Kulkarni, Pandurang Dhabale. Simultaneous UV-Spectrophotometric Method for Estimation of Atenolol and Losartan Potassium in Tablet Dosage Form. Asian J. Research Chem. 3(4): Oct. - Dec. 2010; Page 1050-1053.
Recomonded Articles:

Author(s): PA Jadhav, CS Raut, JP Bidada, BB Buwa, PN Dhabale, SC Dhawale

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): R.K. Nanda, S.E. Potawale, V.V. Bhagwat, S.C.Hamane, R. S. Deshmukh

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Priyanka R Patil, Sachin U Rakesh, PN Dhabale, KB Burade

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Balap Aishwarya R., Prasad Deepshikha V., Khidse Anuja S., Jadhav Shailaja B., Joshi S.V., Chaudhari Praveen D.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Prakash A, Lone KD, Shukla A, Mandloi R, Ghosh V

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Nanda RK, Gaikwad J, Prakash A

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Rupali Kirtawade, Pallavi Salve, Chhotaram Seervi, Kiran Patil, Anita Kulkarni, Pandurang Dhabale

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Swapnil J. Dengle, Shriram M. Pathak, Chandra Mohan, Arumugam Karthik, Prashant Musmade, Krishnamurthy Bhat, Nayanabhirama Udupa

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Pallavi Salve, Deepali Gharge, Rupali Kirtawade, PN Dhabale, KB Burade

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): GVH Raju, S Ganapathy, DG Sankar, PY Naidu

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Govindaraj Saravanan, Sannihith Katari, Immadisetty Sri Krishnanjaneyulu, Dhanapal Visagaperumal

DOI: 10.5958/0974-4150.2015.00017.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Amrish Sharma, Mukul Tailang, Bhaskar Gupta, Ashish Acharya

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Snehal S. Ingale, Dipali M. Mehetre, Dhanshri J. Desai, Madhusmita Sahoo, Vishnu P. Choudhari, Bhanudas S. Kuchekar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Bhadoriya A.S., Padekar S.S., Patil V.D., Shinde S.N., Choudhari V.P., Kuchekar B.S

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Amrish Sharma, Mukul Tailang, Sonali Khare, Tripti Shukla

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Akshada N. Kakade, Shrikant B. Deshmukh, Pankaj P. Chothe, Vishal V. Khot, Shrinivas K. Mohite, Chandrakant S. Magdum

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): K. Naga Raju, I. Sudheer Babu, T. Sunitha, P. Sai Ram

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Rabindra K. Nanda, Ashwini V. Shelke, Madhav S. Panchaware

DOI:         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Research in Chemistry (AJRC) is an international, peer-reviewed journal devoted to pure and applied chemistry..... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0974-4150 

Popular Articles


Recent Articles
Tags