ISSN

0974-4150 (Online)
0974-4169 (Print)


Author(s): J.K. Dawale, A.S. Bondge, P.K. Tripathi, M.M. Krishnan

Email(s): abhay_bondge@rediffmail.com

DOI: Not Available

Address: J.K. Dawale1*, A.S. Bondge2 , P.K. Tripathi3 and M.M. Krishnan3
1Research Lab. of Pure and Applied Chemistry, Maharashtra Mahavidhyalaya, Nilanga (MS) INDIA
2Department of Chemistry, Shivneri Mahavidhyalaya, Shirur Anantpal (MS) INDIA 3OCT, Division, National Chemical Lab., Pune (MS) INDIA.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 4,      Issue - 8,     Year - 2011


Cite this article:
J.K. Dawale, A.S. Bondge, P.K. Tripathi, M.M. Krishnan. Synthesis and Characterization of Spirochromanoid Chalcone Derivatives. Asian J. Research Chem. 4(8): August, 2011; Page 1281-1285.
Recomonded Articles:

Author(s): Virupakshi Prabhakar, Kondra Sudhakar Babu, L.K. Ravindranath, M. Sahanoor Basha, J. Latha

DOI: 10.5958/0974-4150.2017.00012.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Arun Kumar, Vinita Gupta, Sanchita Singh, Y.K. Gupta

DOI: 10.5958/0974-4150.2017.00038.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Virupakshi Prabhakar, Kondra Sudhakar Babu, L.K. Ravindranath, J. Latha, B.Venkateswarlu

DOI: 10.5958/0974-4150.2017.00011.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Manorama B. Motegaonkar, S. D. Salunke

DOI: 10.5958/0974-4150.2017.00025.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Bhagyesh Baviskar, Sureshbhi Patel, Bhushan Baviskar, SS Khadabadi, Mahendra Shiradkar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Gummudavelly Sandeep, Y Sri Ranganath, S Bhasker, N Rajkumar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): BS Vikram, T Srinivas Rao, K Ramesh

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Bhaskar S. Dawane, Baseer M Shaikh, Namdev T. Khandare, Gajanan G. Mandawad, Santosh S .Chobe, Shankaraiah G. Konda

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Beena K.P., Rajesh P., Nathiya S.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): B. Ramesh, R.N. Umashankar, S. Babitha

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Chandrahas N Khobragade, Ragini G Bodade, Anand V. Manwar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): VA Navale, SS Mokle, Archana Y Vibhute, KG Karamunge, SV Khansole, SB Junne, YB Vibhute

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): B. Ramesh , S. V. Kulkarni, B. Someswara Rao

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Gondu Eswara Rao, S.A. Rahaman, A. Prameela Rani, Ch. M.M. Prasada Rao

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): H.V. Shahare, G.R. Pawar, S.S. Patil, P.D. Patil

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Pushkar Pratap Singh, B. Jayalakshmi, N. Senthil Kumar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sarfraz Alam, Garima Avasthi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): S. M. Hipparagi, M. D. Bhanushali, S. A. Patil, N. S. Desai

DOI:         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Research in Chemistry (AJRC) is an international, peer-reviewed journal devoted to pure and applied chemistry..... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0974-4150 

Popular Articles


Recent Articles
Tags